Гея

  • Гея
  • Гея
  • Гея
  • Гея

Естественото дърво дарено ни от Майката земя-Гея, в допълнение с голяма тераса, са необходимото удоволствие за всяко райско кътче.